Mikro İktisat Teorisi II (ECON 210) Ders Detayları

Ders Adı: Mikro İktisat Teorisi II
Kod: ECON 210
Ön Koşul Ders(ler)i: ECON 201-ECON 209
Amaç: 1.Mikroiktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde sunmak 2.Öğrencileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerle donatmak 3.Öğrencileri daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlamak
İçerik: Tekel, Tekel ile İlgili Diğer Konular, Oligopol, Oyun Teorisinin Oligopolcü Firma Davranışına Uygulanması, Tekelci Rekabet, İşgücü Talebi, İşgücü Arzı, Sermaye Piyasaları, Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi, Üretim ve Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5