Ekonometri I (ECON 301) Ders Detayları

Ders Adı: Ekonometri I
Kod: ECON 301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin başlıca amaçları öğrencilere; istatistiksel yöntemler kullanarak ekonomik ilişkileri modellemek, sınamak ve öngörüde bulunmayı öğretmek; bilgisayar uygulamalarıyla verilerin toplanması, analizi ve incelenmesi konularında deneyim kazandırmaktır.
İçerik: Temel istatistik Kuramları; Basit Regresyon, Hipotez Sınamaları; Öngörü Analizi; Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları; Determinasyon Katsayısı; Ölçek ve Ölçü Birimi Seçiminin Etkileri; Fonksiyonel Biçimler; Çoklu Regresyon Modelinde Tahmin ve Çıkarsama Sorunu
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6