Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT202) Ders Detayları

Ders Adı: Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
Kod: STAT202
Ön Koşul Ders(ler)i: Stat201
Amaç: Çıkarımsal istatistiğin temel konuları olan; örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahmin yöntemleri, hipotez testleri, basit doğrusal regresyon analizi ve varyans analizi alanlarında bilgiler vererek, öğrencilere belirsizlik ortamlarında objektif karar alma becerisi kazandirmak.
İçerik: Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Güven Aralığı, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~stat202/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5