İngilizce İktisat Lisans Programı (2014-2015)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 101 İktisada Giriş I
3
0
3
5
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
MATH101 Matematiksel Analiz
3
0
3
5
SOC101 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
Toplam
18
2
20
25.5

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 102 İktisada Giriş II
3
0
3
5
ENG102 Akademik İngilizce II
2
2
4
3.5
HIST 204 Uygarlık Tarihi
3
0
3
5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
LAW 111 Hukuka Giriş
3
0
3
5
MATH102 İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz
3
0
3
5
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
18
2
20
27.5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 207 Makro İktisat Teorisi I
3
0
3
6
ECON 209 Mikro iktisat Teorisi I
3
0
3
6
ECON 213 Matematiksel İktisat
3
0
3
4
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
MATH291 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
3
0
3
5
MGMT 203 Muhasebe İlkeleri I
3
0
3
6
Toplam
18
0
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 206 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
ECON 208 Makro İktisat Teorisi II
3
0
3
6
ECON 210 Mikro İktisat Teorisi II
3
0
3
5
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
3
MATH292 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
3
0
3
5
MGMT 204 Muhasebe İlkeleri II
3
0
3
6
Toplam
18
0
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 301 Ekonometri I
3
0
3
6
ECON 303 Para Teorisi ve Politikası
3
0
3
6
ECON 309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler
3
0
3
6
ECON 313 Uluslararası İktisat I
3
0
3
5
ECON 315 (ECON 125) İktisat Tarihi
3
0
3
6
Toplam
15
0
15
29

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 302 Ekonometri II
3
0
3
6
ECON 314 Uluslararası İktisat II
3
0
3
6
ECON 316 İktisadi Düşünceler Tarihi
4
0
4
6
ECON 324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası
4
0
4
6
ECON 412 Kalkınma İktisadı
3
0
3
6
Toplam
17
0
17
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 401 Türkiye Ekonomisi I
3
0
3
7
ECON 407 İktisat Semineri
3
0
3
7
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
ECON 422 Uluslararası Politik İktisat
3
0
3
6
Toplam
9
0
15
32

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Serbest Seçmeli
0
0
3
6
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
Serbest Seçmeli
0
0
3
6
Toplam
0
0
15
30


Müfredat Toplamı
138
234

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 405 Tarım İktisadı
3
0
0
6
ECON 409 İktisadi Büyüme
3
0
0
6
ECON 412 Kalkınma İktisadı
3
0
3
6
ECON 414 Çalışma Ekonomisi
3
0
3
6
ECON 419 Küreselleşme ve Bölgeselleşme
3
0
3
6
ECON 424 Oyun Teorisi
3
0
3
6
ECON 426 Finansal Ekonomi
3
0
3
6
ECON 427 Kurumsal İktisat
3
0
3
6
ECON 429 İktisatta Pratik Eğitim I
1
2
3
6
ECON 430 İktisatta Pratik Eğitim II
1
2
3
6
ECON 440 Rekabet İktisadı
3
0
3
6
ECON 441 İnovasyon ve Etik
3
0
3
6
ECON 442 Yenilik İktisadı
3
0
3
6
ECON 443 Girişimcilik
3
0
3
6
ECON 444 Bilim ve Teknoloji Politikaları
3
0
3
6