Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 101T İktisada Giriş I
3
0
3
9
COMPE 105 Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
3
3
3
3
ENG-T 101 Temel İngilizce I
2
2
3
4
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
MATH101T Matematiksel Analiz
3
0
3
5
SOC 101 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
18
5
19
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 102T İktisada Giriş II
3
0
3
7
LAW 111 Hukuka Giriş
3
0
3
5
MATH102T İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik
3
0
3
5
ENG-T 102 Temel İngilizce II
2
2
3
4
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
HIST 204T Uygarlık Tarihi
3
0
3
5
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
18
2
19
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 207T Makro iktisat Teorisi I
3
0
3
5
ECON 209T Mikro iktisat Teorisi I
3
0
3
5
ECON 213T Matematiksel iktisat
3
0
3
5
ENG221 Temel İngilizce III
2
2
3
3
MGMT 203T Muhasebe İlkeleri I
3
0
3
6
STAT201T İstatistik ve Olasılığa giriş -I
3
0
3
5
Toplam
17
2
18
29

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 206T Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
ECON 208T Makro İktisat Teorisi II
3
0
3
5
ECON 210T Mikro İktisat Teorisi II
3
0
3
5
ENG222 Temel İngilizce IV
2
2
3
3
MGMT 204T Muhasebe İlkeleri II
3
0
3
6
STAT202T Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
3
0
3
5
Toplam
17
2
18
29

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 301T Ekonometri I
3
0
3
6
ECON 303T Para Teorisi ve Politikası
4
0
4
6
ECON 309T Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler
3
0
3
6
ECON 313T Uluslararası İktisat I
3
0
3
6
ECON 315T (IKT 125) İktisat Tarihi
3
0
3
6
Toplam
16
0
16
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 302T Ekonometri II
3
0
3
6
ECON 314T Uluslararası İktisat II
3
0
3
6
ECON 316T İktisadi Düşünceler Tarihi
3
0
4
6
ECON 324T Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası
4
0
4
6
ECON 412T Kalkınma İktisadı
3
0
3
6
Toplam
16
0
17
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 401T Türkiye Ekonomisi I
3
0
3
6
ECON 407T İktisat Semineri
3
0
3
6
ECON 422T Uluslararası Politik İktisat
3
0
3
6
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Toplam
9
0
15
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
Serbest Seçmeli
0
0
3
6
Serbest Seçmeli
0
0
3
6
Toplam
0
0
15
30


Müfredat Toplamı
137
238

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 405T Tarım İktisadı
3
0
3
6
ECON 409T İktisadi Büyüme
3
0
3
6
ECON 414T Çalışma Ekonomisi
3
0
3
6
ECON 419T Küreselleşme ve Bölgeselleşme
3
0
3
6
ECON 424T Oyun Teorisi
3
0
3
6
ECON 426T Finansal Ekonomi
3
0
3
6
ECON 427T Kurumsal İktisat
3
0
3
6
ECON 429T İktisatta Pratik Eğitim I
1
2
3
6
ECON 430T İktisatta Pratik Eğitim II
1
2
3
6
ECON 440T Rekabet İktisadı
3
0
3
6
ECON 441T İnovasyon ve Etik
3
0
3
6
ECON 442T Yenilik İktisadı
3
0
3
6
ECON 443T Girişimcilik
3
0
3
6
ECON 444T Bilim ve Teknoloji Politikaları
3
0
3
6