Türkçe İktisat Lisans Programı (2013-2014 ve öncesi)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
COMPE 105 Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
3
3
3
3
ECON 101T İktisada Giriş I
3
0
3
9
ENG-T 101 Temel İngilizce I
2
2
3
4
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
MATH101T Matematiksel Analiz
3
0
3
5
SOC 101 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
18
5
19
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 102T İktisada Giriş II
3
0
3
7
ECON 205T (IKT 126) Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
ENG-T 102 Temel İngilizce II
2
2
3
4
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
HIST 204T Uygarlık Tarihi
3
0
3
5
MATH102T İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik
3
0
3
5
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
18
2
19
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 207T Makro iktisat Teorisi I
3
0
3
5
ECON 209T Mikro iktisat Teorisi I
3
0
3
5
ECON 213T Matematiksel iktisat
3
0
3
5
ENG221 Temel İngilizce III
2
2
3
3
MGMT 203T Muhasebe İlkeleri I
3
0
3
6
STAT201T İstatistik ve Olasılığa giriş -I
3
0
3
5
Toplam
17
2
18
29

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 204T (IKT 125) İktisat Tarihi
3
0
3
5
ECON 208T Makro İktisat Teorisi II
3
0
3
5
ECON 210T Mikro İktisat Teorisi II
3
0
3
5
ENG222 Temel İngilizce IV
2
2
3
3
MGMT 204T Muhasebe İlkeleri II
3
0
3
6
STAT202T Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
3
0
3
5
Toplam
17
2
18
29

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 301T Ekonometri I
3
0
3
6
ECON 303T Para Teorisi ve Politikası
4
0
4
6
ECON 305T İktisadi Düşünceler Tarihi I
3
0
3
7
ECON 313T Uluslararası İktisat I
3
0
3
6
MGMT 201 İşletmeye Giriş
3
0
3
5
Toplam
16
0
16
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 302T Ekonometri II
3
0
3
6
ECON 304T Kamu Maliyesi
3
0
3
6
ECON 306T İktisadi Düşünceler Tarihi II
3
0
3
7
ECON 314T Uluslararası İktisat II
3
0
3
6
LAW 111 Hukuka Giriş
3
0
3
5
Toplam
15
0
15
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
ECON 401T Türkiye Ekonomisi I
3
0
3
6
ECON 407T İktisat Semineri
3
0
3
6
Toplam
6
0
15
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Teknik Seçmeli
0
0
3
6
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli
0
0
3
6
Serbest Seçmeli
0
0
3
6
ECON 402T Türkiye Ekonomisi II
3
0
3
6
ECON 422T Uluslararası Politik İktisat
3
0
3
6
Toplam
6
0
15
30


Müfredat Toplamı
135
238

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 405T Tarım İktisadı
3
0
3
6
ECON 409T İktisadi Büyüme
3
0
3
6
ECON 410T Uygulamalı Ekonometri
2
1
3
6
ECON 414T Çalışma Ekonomisi
3
0
3
6
ECON 416T Sanayi İktisadı
3
0
3
6
ECON 417T Kriz Ekonomisi
3
0
3
6
ECON 418T Türkiye'de İktisadi Veri Tabanları: Kaynaklar ve Yöntemler
3
0
3
6
ECON 419T Küreselleşme ve Bölgeselleşme
3
0
3
6
ECON 423T Maliye Politikası
3
0
3
6
ECON 424T Oyun Teorisi
3
0
3
6
ECON 425T Çevre Ekonomisi
3
0
3
6
ECON 426T Finansal Ekonomi
3
0
3
6
ECON 427T Kurumsal İktisat
3
0
3
6
ECON 428T Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
3
0
3
6
ECON 429T İktisatta Pratik Eğitim I
1
2
3
6
ECON 430T İktisatta Pratik Eğitim II
1
2
3
6
ECON 440T Rekabet İktisadı
3
0
3
6
ECON 441T İnovasyon ve Etik
3
0
3
6
ECON 442T Yenilik İktisadı
3
0
3
6
ECON 443T Girişimcilik
3
0
3
6
ECON 444T Bilim ve Teknoloji Politikaları
3
0
3
6