Mehmet Gürsan Şenalp, Asst. Prof. Dr., Vice Chair

Mehmet Gürsan Şenalp

Contact Information

Phone:8653
Phone:8653
Office:320
Home Department:Department of Economics
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD Economics Gazi University 2011
Master's Economics Ankara University 2003
Bachelor's Economics Hacettepe University 2001


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. Atılım University May 2013


Research Topics

International Political Economy, History of Economic Thought, Economic History, Theories of Political Economy


Publications

Other Refereed Journals

Örsan Şenalp, M. Gürsan Şenalp (2013), Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der Pijl ile Söyleşi, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3 (1-2), pp.5-15

Sinan Sönmez, M. Gürsan Şenalp (der.) (2013), Özel Sayı: "Küresel Kapitalizm ve Kriz: Eleştirel Perspektifler", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1-2), -

M. Gürsan Şenalp (2013), Kitap İncelemesi: Bu Defa Farklı, Finansal Çılgınlığın 800 Yılı, Carmen Reinhart ve Kenneth Rogoff, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3 (1-2)

M. Gürsan Şenalp (2012), "The Unholy Marriage of Economics to Engineering", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), pp.53-70

M. Gürsan Şenalp (2011), "Book review: Global Governance in Question: Empire, Class and the New Common Sense in Managing North-South Relations", Capital & Class, 35, pp. 148-151

M. Gürsan Şenalp (2011), "Kitap İncelemesi: Robert W. Cox. Production, Power and World Order", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1, pp.157-162

M. Gürsan Şenalp, Örsan Şenalp (2009), "Ulusötesi Kapitalizm: Sermayenin ve Devletin Ulusötesileşmesi ve Türkiye'de Ulusötesi Tarihsel Blok Oluşumu", Praksis, 19, pp.191-240

M. Gürsan Şenalp, Örsan Şenalp (2008), "Türkiye'de Devlet ve Burjuvazi: Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı", MEMLEKET Siyaset Yönetim, 8, pp.63-99

M. Gürsan Şenalp (2007), "İktidar ve Piyasa İlişkilieri Karşısında Mühendisler ve İktisatçılar: 21. Yüzyılda İktisatçıların Değişen Sınıf Konumları", Folklor/Edebiyat, 49 (1), pp.161-180

M. Gürsan Şenalp, Hakan Reyhan (2005), "Emperyalizmin Kurumsallaşma Süreci: Küresel Yönetişim, Yönetişimci Devlet ve STK'laştırılan Sendikal Hareket", Siyaset ve Toplum, 3, pp. 126-152

Book Chapters

M. Gürsan Şenalp (2016), Klasik Politik Ekonomiden Küresel Politik Ekonomiye Sıınıfa Anaakım Yaklaşımlar, F. Yalvaç (der.) Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler İmge Kitabevi (Basılacak)

Örsan Şenalp, M. Gürsan Şenalp (2015), Transnational networks of radical labour research, Kees van der Pijl (ed.) International Political Economy of Production, Handbooks of Research on International Political Economy series, eds. Benjamin J. Cohen and Matthew Watson, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 376-88

M. Gürsan Şenalp, Esra Şengör-Şenalp (2014), "Ernest Mandel'in 'Hoş Cinayet'inde Polisiye Roman Eleştirisi", Ç. Akdere ve D. Güler-Aydın (der.) Edebiyattaki İktisat, İletişim Yayınları, Ankara, pp. 191-233

M. Gürsan Şenalp (2007), "Dünden Bugüne Kurumsal İktisat", Eyüp Özveren (der.) Kurumsal İktisat, İmge Kitabevi, pp.45-92

M. Gürsan Şenalp, Hakan Reyhan, Ahmet Haşim Köse (2003), "Küresel Yönetişim ve Sendikalar", Petrol İş Yıllığı 2000-2003, pp.303-321

Books

M. Gürsan Şenalp (2012), Ulusötesi Kapitalist Sınıf Oluşumu: Türkiye ve Koç Holding Örneği, SAV Yayınları, İstanbul, 472 pages

Articles

M. Gürsan Şenalp (2016), "Kafirlik ve Sapkınlık Arasında Kurumsal İktisat", İktisat ve Toplum, 65

M. Gürsan Şenalp (2012), "Sadece" Neoliberal Değil: AKP'nin Ekonomi Politiğine Eleştirel Bir Bakış, Birikim, 283, pp.72-78